Policy brief: Sudska zaštita od diskriminacije u BiH

Brief, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, između ostalog sumira ključne probleme u oblasti zaštite pojedinaca od diskriminacije putem sudskih postupaka i daje pregled koraka koji se trebaju preduzeti da se unaprijedi uloga sudova.
Autor: 
Centar za društvena istraživanja Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
Iako generalno progresivne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH donose značajne inovacije u zaštiti pojedinaca od diskriminacije pred sudovima, njihova primjena u praksi još uvijek je na nezadovoljavajućem nivou.
 
Policy brief sumira ključne probleme u ovoj oblasti, te ukazuje na korake koje bi koje zakonodavci i pravosudne strukture trebalo da poduzmu kako bi se unaprijedila uloga sudova i povećao njihov efekat u zaštiti od diskriminacije u BiH. Brief je zasnovan na istoimenom izvještaju.
 
Brief je pripremljen u okviru "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.
 
Policy brief na jezicima BiH možete preuzeti OVDJEVerzija policy brief-a na engleskom jeziku dostupna je ovdje.
Ostavite komentar