Policy brief: Uloga NVO u zaštiti od diskriminacije

Brief, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, između ostalog nastoji da identificira probleme sa kojima se NVO sreću u sudskim postupcima protiv disriminacije, te da utvrdi koliko se njihovo uključivanje pokazalo efikasnim u praksi.
Autor: 
Boris Topić, Centar za društvena istraživanja Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
Jedno od pitanja na koje se nastoji odgovoriti kroz ovu analizu je koliko su NVO iskoristile relevantne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH da se uključe u postupke pokrenute pred nadležnim sudovima, ali i da same pokrenu kolektive tužbe za zaštitu od diskriminacije.  
 
Ovaj policy brief nastoji da identificira probleme sa kojima su se NVO susrele u tim svojim nastojanjima, te da utvrdi u kojoj mjeri se mogućnost njihovog uključivanja u postupke do sada pokazala efikasnom u praksi. U tom kontekstu, autor analizira i ulogu samog okruženja u kome NVO djeluju, ali i postojanje adekvatnih kadrovskih i finansijskih resursa za provođenje relevantnih zakonskih odredbi u praksi.
 
Brief je pripremljen u okviru "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.
 
Kompletan policy brief na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.
 
Policy brief na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.
Ostavite komentar