“Prava za sve” Sarajevo

Prava za sve je organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava u cilju stvaranja pravednog i demokratskog društva zasnovanog na principima ljudskih prava. Prava za sve djeluje u partnerstvu sa drugim organizacijama koje dijele viziju pravednog društva na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.
Misija organizacije je:

  • zahtijevanje odgovornosti vlade za poštovanjem, zaštitom i ostvarenjem ljudskih prava svih građana i građanki BiH;
  • traženje pravde za žrtve kršenja ljudskih prava;
  • promoviranje jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na spol ili rod, onesposobljenje, rasu ili status manjine, ili bilo koju drugu razliku;
  • podržavanje razvoja vještina i osnaživanje isključenih grupa i zajednica

U organizaciji su redovno angažovane 3 osobe, dok se povremeno angažuju spoljašnji saradnici u okviru različitih djelatnosti. Neki od do sada najvažnijih realizovanih projekata su: Implementacija Evropske socijalne povelje u zakonima i praksi u BiH; Promote Democratic Practices in the Balkans by Facilitating Government Accountability, Citizen Participation, and Anti-Discrimination Policies; Shadowing Government: NGOs on Implementation of CEDAW Convention in BiH; Transparentnost zakonodavnog postupka u BiH i učešće građana u procesima donošenja odluka. Prethodno iskustvo organizacije na  rješavanju problema diskriminacije obuhvata učešće u zagovaranju donošenja ili izmjena zakona koji tretiraju pitanja diskriminacije, uključujući i Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova, i zakone koje tretiraju pitanja socijalnih i ekonomskih prava, kao i djelovanje na kroz edukacije civilnog društva i drugih ciljnih grupa o ljudskim pravima, standardima EU koji zabranjuju diskriminaciju i domaćem zakonodavstvu.