Aida Tinjak

Završila historiju umjetnosti i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Dugogodišnje radno iskustvo stekla u organizacijama civilnog društva, radom na projektima iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija, jačanja lokalne samouprave, te projektima iz oblasti kulture i umjetnosti.

Dugogodišnja je saradnica Sarajevskog otvorenog centra, kao autorica tekstova i infografika koji se bave istraživanjem problema i potreba sa kojima se LGBTI osobe, ali i druge marginalizirane društvene skupine u BiH svakodnevno susreću. Pored toga, angažovana je i kao autorica tekstova za Balkansmedia.org, koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.