Aktuelne teme

Korupcija i neadekvatni uslovi u porodilištima teme su kojima se bavi sve više nevladinih organizacija u BiH.

Internacionalni dan medicinskih sestara, koji se obilježava 12. maja svake godine, ima za cilj istaći vrijednost ekonomske i društvene uloge medicinskih sestara i tehničara, te njihovih profesionalnih kapaciteta.

Rodni stereotipi i društvena stigma doprinose tome da muškarci u odnosu na žene rjeđe prijavlju seksualnu iznudu i teže govore o tome.

Adekvatan proces deinstitucionalizacije bi osobama s invaliditetom omogućio dostojanstveniji život izvan zatvorenih ustanova.

Veče prije intervjua sa Kosanom Beker, pravnicom i istraživačicom organizacije FemPlatz iz Srbije, desio se novi slučaj femicida u Srbiji. Ubistvo je izvršeno na izuzetno brutalan način.

Zein Amer Ibrahim Al-Jarousha (0 godina), Zeina Ahmed Mohamed Shatata (0 godina), Abdel Rahman Iyad Abdel Rahman Abu Jalal (1 godina), Adi Adam Jamal Abu Al-Naga (1 godina), Abd al-Rahman Baraa Abd al-Rahman al-Hawar (2 godine), ...

Počinioci nisu kažnjeni, a mediji su zaboravili na cijeli slučaj.

Učesnici marša pokazali otpor prema opresiji patrijarhata, mržnje, diskriminacije, nasilja i ratova.

Osmomartovske čestitke u novinama iz perioda socijalizma.

Bez nevladinih organizacija, stotine osoba sa invaliditetom i razvojnim teškoćama bi, umjesto u zajednici, živjeli u ustanovama zatvorenog ili poluzatvorenog tipa.

Pages