Aktuelne teme

Prema Izvještaju o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada u BiH, žene koje prolaze procese vantjelesne oplodnje označene su kao posebna rizična skupina.

Ustav Bosne i Hercegovine treba mijenjati u cilju jednakosti muškaraca i žena, ali i svih građana/ki na cijeloj teritoriji BiH.

Dvije trećine studenata i studentica, te uposlenika i uposlenica na fakultetima u regiji iskusilo je neki oblik rodno zasnovanog uznemiravanja.

Pravo na porodiljsko odsustvo u Bosni i Hercegovini je od 2016. godine do danas, koristilo tek 0,36 posto očeva.

Veliki broj osoba romske nacionalnosti duže od deset godina živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa bosanskohercegovačkim državljanima, a nemaju potrebna dokumenta. Da dobiju potrebna dokumenta pomaže im Udruženje Faros.

Izvještavanje o femicidu u Tuzli relativizacija rodno zasnovanog nasilja.

Komentari kojima se opravdava nasilje nad ženama utemeljeni na patrijarhalnim mitovima i stereotipima.

Rodni stereotipi i seksualizacija bili su načini diskreditacije političkih kandidatkinja tokom predizborne kampanje.

Preliminarni rezultati monitoringa štetnih sadržaja tokom Izbora 2022.

Medijsko izvještavanje o kandidatkinjama pozicije i opozicije iz RS.

Pages