Aleksandra Petrić

Aleksandra Petrić je feministkinja i aktivistkinja za ženska ljudska prava, sa dvadesetogodišnjim iskustvom rada u organizacijama civilnog društva i na programima institucionalnog razvoja u oblasti zaštite ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv nasilja prema ženama i položaja mladih. Radila je kao istraživačica, analitičarka, konsultantkinja za lokalne i međunarodne nevladine organizacije i vladine institucije u regiji bivše Jugoslavije. Aleksandra je magistrirala međunarodna ljudska prava na Jozef Korbel školi za međunarodne odnose Univerziteta u Denveru, SAD, i od 2003.godine radi u Fondaciji Udružene žene Banja Luka, trenutno na poziciji izvršne direktorice.