Ana Kotur Erkić

U novinarstvu od 2013.godine, najvećim dijelom se bavi temom invaliditeta i ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Po struci diplomirana pravnica. Dobitnica UNICEF-ovog specijalnog priznanja za novinarski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH tokom 2014. godine i nagrade UN agencija u BIH "Razlike inspirišu" u okviru projekta Dijalog za budućnost.