Anida Sokol

Istraživačica i projektna koordinatorica u Mediacentru Sarajevo. Završila je master iz Engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i PhD iz Historije Evrope na Fakultetu političkih nauka na Sapienza Univerzitetu u Rimu. Bavila se istraživanjem u polju jezičkih politika i memorije, a radila je kao istraživačica na Sapienzi u sklopu projekta o diskriminaciji i predrasudama u Jugoistočnoj Evropi. Radila je kao novinarka u sarajevskom magazinu Gracija, a prije Medicentra bila je politički asistent u EUSR-u.