Bojan Tončić

Bojan Toncic
Od osnivanja radio u dnevniku Danas. Radio u brojnim dnevnicima i nedeljnicima u državama bivše Jugoslavije i u inostranstvu. Dobitnik novinarskih nagrada "Dušan Bogavac", Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za novinarsku etiku i hrabrost, nagrade "Nikola Burzan", koju dodeljuje dnevnik Danas i Podgoričkog novinarskog foruma (2014). Autor knjiga Krivo srastanje (zbirka komentara i kolumn) i Slučaj Topčiger - Anatomija državnog zločina. Radim za portal E-Novine.