Dženana Radončić

Dženana Radončić je docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na Katedri za građansko pravo, za predmete Građansko procesno pravo i Pravo intelektualne svojine.

Članica je organizacije civilnog društva Centar ženskih prava, pravne i zagovaračke organizacije posvećene unapređenju položaja žena i djece i zalaganju za rodno pravedne i antidiskriminatorne koncepte u svim društvenim odnosima. Oblasti interesovanja i aktivnosti uključuju, između ostalog, građansko procesno pravo, pravo intelektualne svojine, evropsko privatno pravo i oblast zaštite ljudskih prava sa narocitim fokusom na ženska ljudska prava.