Emina Velagić

Diplomirala Žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Trenutno piše Master tezu iz oblasti komunikologije. Surađivala sa nevladinim organizacijama u BiH na projektima vezanim za istraživanje o izvještavanju medija o marginaliziranim skupinama.