Hana Tiro

Obavlja poziciju asistentice projektne koordinacije i istraživanja u Mediacentru Sarajevo od 2024. godine. Završila je Bachelor studiji iz Engleskog jezika i književnosti, i Master studiji iz Komparativne književnosti na Filozofskom fakultet Univerziteta u Sarajevu. Ima objavljene prevode, istraživačke radove, eseje, intervjue, i zbirku pjesama, a godinama je radila u digitalnim komunikacijama. Aktivno sudjeluje u lokalnim i međunarodnim projektima na temu ljudskih prava, feminizma, digitalne sigurnosti, i u sklopu kulturno-umjetničkog sektora.