Ivona Stojanović

Ivona Stojanovic

Diplomirala na Faluktetu političkih nauka, na politikološkom smeru. U novinarstvu od 1991.godine kao novinar i radijski  voditelj. Godinama prati, sarađuje i  učestvuje u akcijama civilnog sektora koje se bave ljudskim i manjinskim pravima.