Kristina Ljevak Bajramović

Kristina Ljevak

Slobodna novinarka i aktivistica. Piše o ljudskim pravima, LGBT temama, kulturi i umjetnosti. U okviru Udruženja 'Zvono' bavi se promocijom savremene vizuelne umjetnosti.