Masha Durkalić

Masha Durkalić je rođena 1986. godine u Sarajevu. Diplomirala je Žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Novinarstvom se bavi od 2002. godine, s fokusom na ljudska prava i kulturu, a od 2011. se posvećuje izvještavanju o feminističkim pričama, bh. ženama i njihovim idejama i projektima, kao i izvještavanju o LGBT osobama. Autorica je publikacije Njen glas odjekuje...(Fondacija CURE, 2015), koja je objedinila lične ispovijesti 10 bh. žena koje pripadaju marginaliziranim grupama. Radi kao savjetnica za odnose s javnošću Fondacije SEE Change Net, te je dugogodišnja saradnica Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije CURE sa kojima je surađivala na brojnim projektima i publikacijama koji se tiču feminizma i LGBT aktivizma. Urednica je prvog bh. LGBT info portala LGBT.ba. Živi i radi u Sarajevu.