Milan Colić Humljan

Milan Colic

Rođen u Babušnici, živio u Nišu i Sarajevu. Sada živi u Beogradu. Radi u regiji bivše SFRJ kao freelancer na programima izgradnje povjerenja narušenog ratovima, sa posebnim fokusom na BiH jer smatra da je tamo najvažnije raditi na izgradnji mira. U posljednjih petnaest godina kreira i sprovodi programe namijenjene mladim ljudima u podijeljenim zajednicama, ratnim veteranima, žrtvama ratova. Piše kolumne o poslu koji radi za nekoliko portala i novina. Radi i u filmskoj produkciji i uživa u tome.