Milica Bogdanović

Milica Bogdanović je novinarka iz Podgorice (Crna Gora) sa više od deset godina radnog iskustva u medijima i civilnom sektoru. Radi u Institutu za medije Crne Gore kao koordinatorica projekata i istraživačica.

Radi i kao novinarka saradnica UNICEF-a u Crnoj Gori. Prethodno je radila u Centru za demokratsku tranziciju (CDT) i nezavisnom dnevniku Vijesti. Autorica je i koautorica analiza i istraživanja o slobodi medija i medijskoj pismenosti. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.