Milorad Milojević

Milorad Milojevic
U novinarstvo je ušao sasvim slučajno. Bježeći od matematike, 1998. godine upisao se na tek otvoreni Odsjek za žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Diplomirao je 2003. godine kao prvi diplomirani novinar sa Univerziteta u Banjoj Luci. Novinarstvom se počeo baviti 1999. godine na banjalučkoj Alternativnoj televiziji. 2002. godine postaje dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Banje Luke. Paralelno je bio i urednik banjalučkog Radija Balkan. 2004. godine sa grupom kolega osnovao je i Udruženje mladih novinara UMNO Republike Srpske, koje je okupljalo preko 200 novinara.
 
Od 2014. godine piše tekstove za diskriminacija.ba, a saradjuje i sa nekolicinom drugih medija.
 
Sarađuje sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka. Autor je više projekata saradnje i medijske edukacije mladih u BiH, te edukacije iz novinarstva i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Povremeno sa Institututom Perpetuum mobile Banja Luka sarađuje i na projektima opismenjavanja podmladaka iz političkih partija i nevladinih organizacija u BiH kao predavač u oblasti komunikacija sa javnošću putem medija.