Muris Dobrnjić

Muris Dobrnjic

Završio žurnalistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radi kao novinar bez stalnog angažmana za nekoliko portala u Bosni i Hercegovini. Puno vremena posvećuje neformalnoj edukaciji koja mu omogućava praćenje trendova u novinarstvu.