Rubina Čengić

Rubina Čengić je novinarka iz Sarajeva. Često piše o tokovima javnog novca i o ljudskim pravima. Radila je na radiju Studio 99 i Alternativnoj informativnoj mreži. Deset godina je radila u Nezavisnim novinama, te kao trener za novinarstvo u IREX ProMedia. Posjeduje certifikat Reuters fondacije za trenera za novinarstvo.