Selma Zulić Šiljak

Projektna koordinatorica u Mediacentru Sarajevo i istraživačica u oblasti socijalne pravde, suočavanja sa prošlošću i rodnih politika.

Njeno obrazovanje je interdisciplinarno. Magistrirala je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Univerzitetu u Sarajevu, a potom i demokratiju i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu „Prof. dr. Zdravko Grebo“.