Una Čilić

Diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je ujedno završila i magistarski studij iz oblasti političkih nauka sa fokusom na evropske integracije. Radila kao asistentica urednice MC Online i kao novinarka na portalima Diskriminacija.ba i Točak.org. Pored toga angažovana i kao novinarka u IWPR (Institute for War and Peace Reporting).
 
Fokus njenog interesovanja su razvoj digitalnih medija i konvergencija, verifikacija korisničkog sadržaja i upotreba novih alata za izvještavanje na webu ali i pitanja i problemi sa kojima se suočavaju manjinske grupe u Bosni i Hercegovini. Trenutno pohađa magistarski studij iz oblasti medija i komunikacija na Univerzitetu Lund.