Život van zadatih normi: Transrodnost u BiH

Publikacija „Život van zadatih normi: Transrodnost u BiH“ nastala je tokom saradnje Sarajevskog otvorenog centra sa transeksualnim i transrodnim osobama u BiH, te predstavlja značajan uvid u život i svakodnevne probleme s kojima se ova zajednica susreće.
Snimi publikaciju: 
PDF icon trans-prelom_web-verzija.pdf
Autor: 
Damir Banović, Jasmina Čaušević, Slobodanka Dekić, Ryan Finn
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
U prvom dijelu publikacije daje se objašnjenje osnovnih pojmova, pregled LGBT pokreta kroz historiju, te se ukazuje na marginalizaciju trans* osoba u vrijeme dok su se razvijali i jačali gej i lezbejski pokreti.
 
U drugom dijelu se daje analiza rezultata istraživanja o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću trans* osobe u BiH. 
 
Fokus trećeg dijela je na trenutnoj zakonskoj praksi, tačnije, na tome kako zakon (ne) reguliše pitanja, probleme, situacije, i, u konačnici, samo postojanje trans* osoba. 
 
Publikacija prikazuje jasnu sliku sveobuhvatnog marginaliozvanog položaja trans* osoba i nepostojanja zakonskih regulativa koje bi omogućile funkcionisanje u svim društvenim sferama – zdravstvu, školstvu, pri zaposlenju, dobijanju ličnih dokumenata i prelasku granica.
Ostavite komentar