1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini

Knjiga „1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini” koju je Sarajevski otvoreni centar objavio u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova, donosi uvid u ulogu žena u politici tokom poslijeratnog perioda u našoj zemlji.
Autor: 
Marina Veličković, Arijana Aganović, Edita Miftari
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Prvo poglavlje, autorice Marine Veličković, obrađuje period od 1990. do 1995. godine. Govori o ženama u političkim institucijama te o aktivisticama iz nevladinih organizacija (NVO). Kroz narative ovih žena stvara se slika o drugačijoj, alternativnoj politici tokom rata – politici koja je bila humanitarna i pomalo idealistična, ali istovremeno odvažna i hrabra. Također se stvara slika ženske politike kao nevidljive, udaljene od službenog, državnog diskursa. 
 
Drugo poglavlje, autorice Arijane Aganović, pokriva period od 1996. do 2003. godine, vrijeme nakon potpisivanja DMS-a, do usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova (ZoRS). Iako je kroz DMS Bosna i Hercegovina u svoj Ustav uključila Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW), Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP), te zabranila diskriminaciju na osnovu spola u članu 4. Ustava, žene su po završetku rata marginalizirane u javnom i političkom životu. 
 
Treće poglavlje, autorice Edite Miftari, pruža uvid u period od usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova 2003. godine do 2015. godine. Zakonom o ravnopravnosti spolova koji je zasnovan na odredbama CEDAW konvencije na čiju se implementaciju Bosna i Hercegovina obavezala 1993. godine, a koja čini dio Ustava BiH od potpisivanja DMS-a, uvedene su rodne kvote od 40%, koje su kroz harmonizaciju Izbornog zakona 2013. godine dovele do povećanja kvote za manje zastupljeni spol na izbornim listama. Iste godine osnovan je i Klub parlamentarki FBiH. 
Ostavite komentar