Ljudska prava: Pravno-sistemski okvir

Knjiga Saše Gajina koja je dio biblioteke portala Diskriminacija, govori o tome da li je pravo ljudskih prava nužan sastavni dio samog prava, te da li se pravni poredak jedne države može zamisliti bez pravila o ljudskim pravima i slobodama.
Autor: 
Saša Gajin
Podijeli ovu publikaciju: 

Drugo izdanje publikacije Ljudska prava: Pravno-sistemski okvir, autora Saše Gajina, nastoji odgovoriti na pitanje o tome da li je pravo ljudskih prava nužan sastavni dio samog prava, odnosno da li ono nastaje zajedno sa pravom. Uz to, nastoji pronaći odgovor na pitanje o tome da li je egzistencija pravnog poretka uslovljena postojanjem pravnih pravila o pravima i slobodama čovjeka ili se on ipak može teorijski zamisliti bez prava ljudskih prava. Ova knjiga predstavlja prečišćenu verziju teksta njegove doktorske disertacije koju je odbranio na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2010.

Saša Gajin se više od dvadeset godina bavi temama koje se odnose na ljudska prava. Autor je preko šezdeset tekstova iz ove oblasti. Od 1990. zaposlen je u Institutu za uporedno pravo, a od 2002. na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na kojem predaje Ljudska prava, Pravo medija, Antidiskriminaciono pravo i dr. Od sredine devedesetih godina prošlog vijeka aktivno učestvuje u radu nevladinog sektora. Neposredno je učestvovao u izradi Zakona o javnom informisanju (2003), Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (2004), Zakona o oglašavanju (2005), Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (2006), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (2008), Zakona o zabrani diskriminacije (2009) i Zakona o tajnosti podataka (2009).
Ostavite komentar