Obrazovanje djece sa invaliditetom u BiH: Dug put od intergacije do inkluzije

U fokusu ovog komentara jeste pitanje inkluzije djece sa invaliditetom u obrazovne ustanove u Bosni i Hercegovini.
Autor: 
Aleksandra Ivanković
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 

U aktuelnom sistemu, obrazovanje za djecu sa invaliditetom odvija se uglavnom kroz sistematsku segregaciju, što za posljedicu ima sužavanje profesionalnih izbora i, mnogo bitnije, društvenu segregaciju i stigmatizaciju osoba sa invaliditetom. U komentaru se ističe posebna uloga roditelja u procesu promjene razumijevanja invaliditeta, ali i primat interesa djeteta, što, u kontekstu obrazovanja, mora da znači i garanciju da će osobe sa invaliditetom imati inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima, kao i cjeloživotno obrazovanje. Na koncu, zaključuje se da puna integracija osoba sa invaliditetom zahtijeva promjenu društva u kojem živimo, a ne onih kojima to društvo onemogućava život pod jednakim uslovima.

Komentar je objavljen u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije", koji u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond tvoreno društvo BiH.

Ostavite komentar