Ombudsmen u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH

Izvještaj, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, nudi pregled međunarodnih standarda i iskustava, analizu prakse Ombudsmena BiH u slučajevima diskriminacije, i argumentirane prijedloge za efikasniji rad ove institucije.
Autor: 
Adrijana Hanušić, Centar za društvena istraživanja Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 

U izvještaju su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog tokom 2011. i 2012. godine u okviru "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

 
Izvještaj, koji je napisala Adrijana Hanušić, nudi pregled relevantnih međunarodnih standarda i komparativnih iskustava, analizu zakonskog okvira u BiH, pregled i analizu prakse Ombudsmena BiH u slučajevima diskriminacije, te argumentirane prijedloge mogućih rješenja za efikasnije ispunjavanje uloge ove institucije u zaštiti pojedinaca od diskriminacije.
 
Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.
 
Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.
 
Policy bief dostupan je na BHS jezicima i engleskom jeziku
Ostavite komentar