Participacija mladih Roma: Dobre prakse, od lokalnog do evropskog nivoa

Nova publikacija Omladinskog odjela Vijeća Evropa "Roma Youth Action Plan" - "Participacija mladih Roma: dobre prakse, od lokalnog do evropskog nivoa" donosi primjere participacije mladih Roma s ciljem uklanjanja postojećih i veoma raširenih predrasuda u odnosu na pripadnike romske nacionalnosti.
Autor: 
Alexandra Raykova, Miguel Angel Garcia Lopez, Nik Paddison, Brian Belton
Podijeli ovu publikaciju: 
Projekat predstavlja rezultat rada i posvećenosti mladih ljudi koji dolaze iz organizacija i projekata predstavljenih u studiji.
 
U današnje vrijeme, sa porastom ekstremizma i ekonomskih migracija, davanje značaja participaciji mladih Roma, postalo je još relevantnije i hitnije nego ranije. Primjeri dobrih praksi koji su sabrani u ovoj publikaciji, dio su procesa odlučnosti da se razvije stvarno učešće mladih osoba koje dolaze iz romske populacije u zajednicama i društvima širom Evrope.
 
Publikacija može biti iskorištena kao alat za mlade kreatore politika u budućem stvaranju prostora i podrške za nove inicijative kojima se razvija kreativnost i spremnost mladih Roma da uzmu aktivno učešće kako bi promovisali svoj identitet mladih ljudi, Roma i građana. Pored toga, publikacija može poslužiti kao inspiracija mnogim mladim aktivistima i liderima da započnu ili nastave svoj rad na socijalnom uključivanju i borbi protiv diskriminacije.
Ostavite komentar