Policy brief: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u BiH

Brief, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, između ostalog ukazuje na ključne probleme u oblasti prikupljanja podataka o predmetima diskriminacije u BiH i korake koje treba poduzeti da bi se uspješno prevazišli.
Autor: 
Centar za društvena istraživanja Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
Ova publikacija ukazuje na to da je prikupljanje podataka  o predmetima diskriminacije u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zanemareno, iako je zakonski i institucionalni okvir o prikupljanju i vođenju evidencije podataka o ovim predmetima relativno dobro definiran. Policy brief zasnovan je na istoimenom izvještaju.
 
U tom kontekstu, autorica nastoji da ukaže na ključne probleme  u ovoj oblasti, te na korake koje je potrebno poduzeti kako bi se ti problemi uspješno prevazišli.   
 
Brief je pripremljen u okviru "Antidiskriminacijskog programa",  koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.
 
Policy brief na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.
 
Policy brief na engleskom jeziku dostupan je ovdje.
Ostavite komentar