Priručnik za antidiskriminacijsko zagovaranje

Priručnik općenito definira zagovaranje i detaljno govori o osnovnim zagovaračkim koracima, pružajući savjete, korisne informacije i izvore za planiranje zagovaračkih aktivnosti i kampanja koje proizlaze iz dvadesetogodišnjeg zagovaračkog iskustva i prakse Prava za sve.
Snimi publikaciju: 
PDF icon ad-zagovaranje-final-web.pdf
Autor: 
Fedra Idžaković, Diana Šehić i Zoran Ivančić
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
U prvom dijelu Priručnika govori se o određivanju ciljeva zagovaranja, definiraju se i mapiraju najvažniji akteri za zagovaračke akcije, uz predstavljanje direktnih i indirektnih aktera važnih za procese donošenja, praćenja, izmjene ili primjene odluka u BiH. 
 
U drugom dijelu, Priručnik definira i detaljno raspravlja različite oblike i tehnike zagovaranja kao što su: zakonodavno zagovaranje, institucionalno zagovaranje, zagovaranje putem sudskih postupaka ili strateško parničenje i zagovaranje korištenjem medija.
 
Pred kraj, u posebnom poglavlju Priručnika, govori se o antidiskriminacijskom zagovaranju, i to veoma praktično – definiranjem niza zagovaračkih ciljeva koji proizlaze iz problema uočenih kroz djelovanje OCD na pružanju podrške primjeni ZZD.
 
Na kraju Priručnika, u Dodacima, nalazi se lista priručnika i dokumenata o primjeni ZZD i drugih izvora korištenih prilikom izrade ovog dokumenta, koji mogu poslužiti kao lista za dodatno čitanje i razvoj zagovaračkih vještina.
 
Ostavite komentar