Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Teorija i praksa

Komentar tematizira kompleksno pitanje strateškog parničenja kao alata za borbu protiv diskriminacije u bosanskohercegovačkom kontekstu.
Autor: 
Aleksandra Ivanković
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
 
Ma kako da je svijest o pogrešnosti diskriminacije raširena i razvijena, malo je alata koje možemo da koristimo kako bismo je iskorijenili. Rijetka su sredstva koja mogu da daju vidljive rezultate i da obezbijede konkretnu zaštitu ugroženima. Kao jedan od konkretnih alata u borbi protiv diskriminacije, strateško parničenje je u posljednjih nekoliko godina dobilo na popularnosti i u Bosni i Hercegovini, barem na nivou stručnih rasprava.
 
Autorica ističe da je jedan od mogućih pozitivnih efekata strateške parnice funkcionalan sudski sistem te zaključuje da samo jaki, kompetentni i samouvjereni sudovi imaju potencijal da budu agenti promjene i nosioci društvenih reformi, čak i kada je za pravilnu primjenu principa pravičnosti i nediskriminacije potrebna pravna akrobacija.
 
Ostavite komentar