Diskriminacija u BiH: nove publikacije Analitike i AD programa

U okviru AD programa, Analitika je objavila nekoliko policy analiza koje se bave različitim aspektima implementacije Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.
Piše: 
diskriminacija.ba, foto: diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 
Ukupno četiri policy analize daju jasan pregled stanja kada je su pitanju uloga Institucije Ombudsmena BiH i nevladinog sektora u zaštiti od diskriminacije; sudski sistemi zaštite od diskriminacije, te sistematsko prikupljanje podataka koji se tiču slučajeva diskriminacije u BiH. Svaka analiza daje i set preporuka usmjerenih ka unaprijeđenju mehanizama zaštite od diskriminacije. 
 
„Ombudsman u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: analiza situacije i karakteristični problemi“ ističe ključne probleme sa kojima se Institucija Ombudsmana suočava u nastojanjima da osigura jednakopravnost svih građana BiH. Među problemima koji se prepoznaju su najprije oni strukturalne prirode, ali i pitanja adekvatnosti trenutne teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove institucije, njene efikasnosti, specijalizacije i ekspertize u pojedinim oblastima diskriminacije. Također, identificiran je i nedostatak komplementarnosti rada sudova u odnosu na instituciju Ombudsmena u predmetima diskriminacije, što može imati dalekosežnije posljedice, dovodeći u pitanje princip pravne sigurnosti. 
 
Izvještaj autorica Emine Ćerimović i Dženane Hrlović, „Od evidencije do prevencije: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini“  polazi od značajne uloge koju pouzdani i tačni podaci o diskriminaciji mogu imati u borbi protiv diskriminacije. Ova studija ukazuje na to da je prikupljanje tih podataka u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zanemareno uprkos relativno dobro definiranom zakonskom i institucionalnom okviru. U okviru istraživanja, urađena je analiza bosanskohercegovačke legislative, stranih propisa, te usvojenih komparativnih rješenja za prikupljanje podataka  o diskriminaciji. U studiji se identificira i razmatra sam sistem prikupljanja podataka u BiH, kao i aktuelne i planirane aktivnosti relevantnih aktera, a u svjetlu najbolje komparativne prakse. Na kraju, studija nudi niz preporuka namjenjenih glavnim akterima u domenu prikupljanja informacija o diskriminaciji, usmjerenih na unapređenje trenutne zakonske regulative i prakse u ovoj oblasti.
 
„Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rješenja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti“, autorice Adrijane Hanušić, je izvještaj koji nudi sveobuhvatnu analizu procesno-pravnih instituta specifičnih za sudsku zaštitu od diskriminacije koji su uvedeni Zakonom o zabrani diskriminacije BiH iz 2009. godine. Zakonski okvir i praksa sudske zaštite u ovoj oblasti u BiH razmatraju se iz perspektive relevantnih standarda uspostavljenih kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava i standarda Evropske unije, te najbolje prakse drugih država. U izvještaju se identificiraju i razmatraju i ključni problemi u domenu sudske zaštite od diskriminacije u BiH,  te nude argumentirani prijedlozi mogućih rješenja za unapređenje zakonskog okvira i prakse u ovoj oblasti.
 
Konačno, izvještaj o ulozi NVO u zaštiti od diskriminacije - „Neiskorišteni potencijal: Uloga i značaj nevladinih organizacija u zaštiti od diskriminacije u Bosni i Hercegovini”, autora Borisa Topića,  nudi sveobuhvatnu analizu aktuelnog zakonskog okvira koji se tiče statusa nevladinih organizacija u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije, a u odnosu na najbolja komparativna iskustva, te ukazuje na ključne elemente relevantnog zakonskog okvira koje je potrebno unaprijediti. Pored toga, u izvještaju se razmatraju i ključne praktične prepreke koje sprječavaju aktivniji angažman NVO-a u domenu sudske zaštite od diskriminacije, te se identificiraju koraci koji bi vodili ka stvaranju stimulativnijeg okruženja za značajniji angažman nevladinih organizacija u antidiskriminacijskim sudskim postupcima.
 
 
Engleske verzije izvještaja, kao i policy brief-ovi, dostupni su na ovdje. 
 
Ostavite komentar