Filozofski fakultet još uvijek bez zvaničnog stava

Nekoliko dana nakon incidenta na Filozofskom fakultetu koji se dogodio u četvrtak 19. aprila, kada su uposlenica fakulteta i uposlenik Zavoda za transfuzijsku medicinu prema riječima studenata verbalno i fizički napali sudente sa odsjeka komparativne književnosti i bibliotekarstva Lamiju Topčagić, Nedžminu Šetu i Amara Numanovića još uvijek nema zvaničnog očitovanja fakulteta.
Piše: 
Piše: Ana Jurišić
Podijeli ovaj članak: 

Nekoliko dana nakon incidenta na Filozofskom fakultetu koji se dogodio u četvrtak 19. aprila,  kada su uposlenica  fakulteta i  uposlenik Zavoda za transfuzijsku medicinu  prema riječima studenata  verbalno i fizički napali sudente sa odsjeka komparativne književnosti i bibliotekarstva Lamiju Topčagić, Nedžminu Šetu i Amara Numanovića  još uvijek nema zvaničnog očitovanja fakulteta.

Uprava Filozofskog fakulteta u Sarajevu traži od Lamije, Amara i Nedžmine da  napišu molbu u kojoj će do detalja objasniti  kako i šta se dogodilo  u prostorijama fakulteta kada su  kako kažu verbalno i  fizički napadnuti od strane uposlenice fakulteta i osoblja Zavoda za transfuziološku medicinu. Nakon protokolisanja molbe i dostavljanja iste studijskom odsijeku za Komparativnu  književnost, studijski odsijek će iznijeti svoj stav po pitanju ovog događaja.

Zvaničan stav fakulteta očekuje se u ponedjeljak, 23. aprila .

 

POTPORA KOLEGA

Jedinu potporu koju su Lamija, Amar i Nedžmina dobili jeste od njihovih kolega koji su se oglasili na blogu studenata i studentica treće godine Komparativne književnosti i bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Sarajevu.  Oni su u javnost izašli otvorenim pismom sa namjerom da prekinu šutnju  i da jasno stave do znanja  da ne odbravaju ponašanje uposlenice fakulteta koja je ujedno  predstavljena i kao reprezentativac  njihove struke. 

 

 „Ne možemo, a da se kao studentice i studenti Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarsvo, prije svega katedre za bibliotekarstvo, ne osvrnemo na zadnja dešavanja koja su duboko potresla društvenu odgovornost naše struke.

Obraćamo Vam se sa namjerom da prekinemo šutnju, jer naša šutnja bi mogla biti protumačena kao odobravanje, a naš stav prema činu dotične osobe, koja je u javnom prostoru predstavljena kao reprezentativac naše struke, je daleko od odobravanja.

Obraćamo Vam se sa namjerom da prekinemo šutnju i prije svega stanemo u odbranu ljudskog dostojanstva i prava zagarantovanih Ustavom ove zemlje, ali i da ustanemo u odbranu naše profesije bibliotekara/bibliotekarki.

Naša struka se posljednjih decenije nastoji osloboditi okova nametnutih Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti iz kojeg je potisnuta naša uloga u obrazovanom i naučnom razvoju zajednice, ali koji također omogućava osobama koje nisu prošle formalno obrazovanje iz područja bibliotekarstva da predstavljaju bibliotečku zajednicu.

Prateći trendove promjene bibliotečke paradigme u kojoj je na prvom mjestu korisnik i njegova prava, bibliotečka zajednica Bosne i Hercegovine uspijeva da se neprimjerenim činom pojedinaca, kreće u obrnutom smijeru.

Želimo naglasiti da ovaj čin i njegova percepcija kao kolektivnog stava jedne struke, duboko potresa temelje našeg obrazovanja.

Mi nikome ne osporavamo ljudsko pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, a pravo da se slobodno dobija, traži i širi informacija i misli svake vrste, bez obzira na granice, prihvatamo kao našu odgovornost i dužnost prema društvenoj zajednici.

Fizički nasrtaji i prijetnje smrću koji prelaze sve granice te lične slobode i vršenje otvorene agresije na granice slobode drugih osoba, u ovom slučaju naših kolega i kolegica, duboko osuđujemo kao čin ispod svakog ljudskog dostojanstva i prikaz svega onoga što bibliotekari nisu.“

 

 

Ostavite komentar