Neodržavanje Parade ponosa predstavlja najozbiljniji slučaj diskriminacije u Srbiji

Srbija i dalje ima problema sa diskriminacijom, posebno kada je riječ o LGBT osobama i predstavnicima romske populacije, a neodržavanje Parade ponosa predstavlja najozbiljniji slučaj diskriminacije u prethodnoj godini, rečeno je na predstavljanju Izvještaja o diskriminaciji za 2011. godinu Koalicije protiv diskriminacije, prenosi RTS. "Srbija je načinila niz koraka u borbi protiv diskriminacije donošenjem pravnog i formiranjem institucionalnog okvira, ali to i dalje nije dovoljn o", rekao je šef Misije EU u Beogradu Vensan Dežer nakon predstavljanja izvještaja dodajući da postoje dostignuća,
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 

Srbija i dalje ima problema sa diskriminacijom, posebno kada je riječ o LGBT osobama i predstavnicima romske populacije, a neodržavanje Parade ponosa predstavlja najozbiljniji slučaj diskriminacije u prethodnoj godini, rečeno je na predstavljanju Izvještaja o diskriminaciji za 2011. godinu Koalicije protiv diskriminacije, prenosi RTS.

"Srbija je načinila niz koraka u borbi protiv diskriminacije donošenjem pravnog i formiranjem institucionalnog okvira, ali to i dalje nije dovoljno", rekao je šef Misije EU u Beogradu Vensan Dežer nakon predstavljanja izvještaja dodajući da postoje dostignuća, ali da ona nisu dovoljna.

 

Što više ukazujemo na diskriminaciju to se ona više pojavljuje

 

"Srbija i dalje ima problema sa diskriminacijom i što više ukazujemo na nju ona se više pojavljuje, ali važno je da se sa njom suočavamo", rekao je koordinator Koalicije za borbu protiv diskriminacije Saša Gajin.

Koalicija protiv diskriminacije, koju čine desetak nevladinih organizacija, navela je u izveštaju da je tokom prošle godine zabeležen porast broja slučajeva diskriminacije prema pripadnicima nacionalnih manjina i to u najvećem broju prema Romima i to u svim segmentima društvenog života.

Diskriminacija pripadnika romske nacionalne manjine zabilježena je u slučajevima ostvarivanja prava na lična dokumenta, diskriminacije na nacionalnoj osnovi, ali i u slučaju policijske torture.

 

Osobama sa invaliditetom nepristupačni objekti

 

Međutim, diskriminacije ima i među pripadnicima ostalih nacionalnih manjina - rumunske, odnosno vlaške i bošnjačke nacionalne manjine, kao i prema osobama sa invaliditetom, posebno kada je u pitanju postojanje arhitektonskih barijera i nepristupačnosti objekata u javnoj svojini koji onemogućavaju njihovo aktivno učešće u svim sferama društvenog života.

 

"Tokom prethodne godine isplivao je još jedan problem u vezi sa studentima sa hendikepom a radi se o njihovom smeštaju i ishrani", rekla je Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine.

 

Govor mržnje prema LGBT populaciji

 

Ona je navela da istraživanja pokazuju i da je diskriminacija prisutna i kada su u pitanju pripadnici LGBT populacije, najčešće kroz poruke u vidu grafita koji predstavljaju govor mržnje.

"Kao i prethodnih godina, događaj koji je značajno uticao na LGBTIQ zajednicu u javnosti jeste pokušaj organizovanja Parade ponosa 2011. godinu", rekla je Vukovićeva.

 

 

Ostavite komentar