2 škole pod 1 krovom: presuđena diskriminacija

Sud u Mostaru presudio je da je ova praksa kršenje Zakona o zabrani diskriminicije, a Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dobilo je rok da je do 1. septembra 2012. ukine.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 

Sutkinja Rabija Tanović Općinskog suda u Mostaru utvrdila je da su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK,  Osnovna škola Stolac i Osnovna škola Čapljina „organizovanjem škola na etničkom principu i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali učenike u školama na području Hercegovačko – neretvanskog kantona na temelju njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.Ovo je prva presuda u Bosni i Hercegovini vezana za etničku segregaciju djece u školama.

Sutkinja Tanović naložila je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK da “…najkasnije do 01.09.2012. ustanoviti jedinstvene integrisane multikulturne obrazovne ustanove – škole za utvrđena upisna područja sa jedinstvenim nastavnim naučnim planom i programom, uz puno poštovanje prava djece na obrazovanje na maternjem jeziku.”

Kako se navodi u presudi, “nalaže se prvotuženom (HNK, op.a.) da predeuzme neophodne i zakonom predviđene korake i radnje usklađene sa legitimnim I specifičnim ciljevima obrazovanja u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine u cilju prestanka dalje diskriminacije djece u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na temelju njihove etničke pripadnosti

Presuda je donešena u petak, 27. Aprila 2012. Tužbu sa utvrđivanje diskriminacije podnijelo je udruženje  „Vaša prava“ iz Sarajeva koji su bili i pravni zastupnici u slučaju.

„Dvije škole pod jednim krovom“ je praksa koji je nastala nakon završetka rata u BiH. Najčešće se djeca koja pohađaju ove škole ni ne sreću, što je i sud istakao u obrazloženju presude:  „Posebnu pažnju zaslužuju odluke osnovnih škola u Stocu o rasporedu radnog vremena, jer, uprave škola koje čine prvenstveno pedagozi, svjesno su odlučili da u prvoj smjeni nastavu pohađaju mlađi učenici jedne i stariji učenici druge škole, s namjerom da ako se ovi učenici već moraju sretati u školskom dvorištu, da među njima bude malo ili pak nimalo kontakata“

U Federaciji BiH danas funkcioniraju 34 „Dvije škole pod jednim krovom“. To su osnovne i srednje škole u tri kantona: Srednjebosanski, Hercegovačko-neretvanski i Zeničko-Dobojski kanton. U procesu priključivanja Evropskoj uniji, BiH mora ukinuti ovakav sistem školovanja, a to je snažno istaknuto i u prošlogodišnjem Izvještaju o napretku BiH koji je izdala EU. Podjela na etničkoj osnovi i diskriminacija u javnim školama je ozbiljna briga i prepreka društvu, posebice u kontekstu poštivanja osnovnih ljudskih prava, te se puno više treba napraviti u njihovoj eliminaciji, stoji u Izvještaju. Problem „Dvije škole pod jednim krovom“ je također istaknut u izvještaju Povjerenika za ljudska prava Vijeća Evrope za 2010.: podjele po etničkim linijama u obrazovnom sistemu danas su prisutne  i više nego ranije,  a navodno su čak otvoreno podržane od strane vodećih političkih figura, piše u izvještaju.

Ovakva vrsta segregacije ima dugorčne posljedice na djecu u BiH: svaki osmi učenik često izbjegava aktivnosti sa učenicima drugih nacionalnosti, svaki sedmi učenik često pokazuje agresivno ponašanje prema učenicima drugih nacionalnosti, a svaki šest ne želi da sjedi u istoj učionici sa učenicima drugih nacionalnosti, navodi Povjerenik za ljudska prava Vieća Evrope.

Od BiH je još 2002. godine zatraženo da ukine „Dvije škole pod jednim krovom“. Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju donesen 2003. predvidio je administrativno ujedinjenje  „Dvije škole pod jednim krovom“, ali tri navedena kantona nisu sarađivala u implementaciji ovog zakona. Reforma obrazovnog sistema provedena je u Distriktu Brčko, gdje je Zakon o obrazovanju usvojen 2000. i uveden je integrirani školski sistem.

Ostavite komentar