Novi upitnik Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH

U novom upitniku naglasak se stavlja na rizično seksualno ponašanje kao kriterij za odbijanje potencijalnih darivatelja, dok se seksualna orijentacija ne spominje u ovim kriterijima, čime je uklonjena diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 

Zavod za transfuzijsku mediciju FBih od sada će koristiti novi upitnik za dobrovoljne darivatelje krvi u kojem je odredba kojom se „osobama koje su imale povremene ili stalne seksualne kontakte sa homoseksualcima“ zabranjuje darivanje krvi uklonjena iz upitnog listića i zamijenjena pitanjem „Jeste li u posljednih 12 mjeseci imali spolni kontakt sa osobom s povećanim rizikom?“, saopštio je Sarajevski Otvoreni Centar (SOC).

"U novom upitniku naglasak se stavlja na rizično seksualno ponašanje kao kriterij za odbijanje potencijalnih darivatelja, dok se seksualna orijentacija ne spominje u ovim kriterijima, čime je uklonjena diskriminacija dobrovoljnih darivatelja krvi na osnovu njihove seksualne orijentacije" piše u saoštenju SOC-a, nastavljajući kako će "pojam rizičnog seksualnog ponašanja će svakom darivatelju prilikom pristupanja darivanju krvi biti objašnjen od strane tehničara Zavoda. Predstavnici Zavoda na sastanku su naglasili da će njihovi tehničari u svom radu sa dobrovoljnim darivateljima krvi biti obavezni da se pridržavaju zvaničnog stava Zavoda o ponašanju koje se smatra rizičnim. Na taj način bi se trebala spriječiti diskriminacija LGBT osoba od pojedinačnih zaposlenika zavoda prilikom darivanja krvi."

Sarajevski otvoreni centar će svoj rad na uklanjanju diskriminacije u oblasti zdravstva nastaviti i sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

Ostavite komentar