O diskriminaciji iz Bijeljine

Tokom 2012. Antidiskriminacijski tim boravio je u Bijeljini, Bratuncu, Vlasenici, Tuzli.
Piše: 
diskriminacija.ba; video: Armela Subašić
Podijeli ovaj članak: 

U saradnji sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama - Otaharin (Bijeljina), Odisej (Bratunac), Omladinski centar (Vlasenica) i Forum građana (Tuzla), organizovali smo ulične akcije i promociju AD programa, razgovarali sa građanima i građankama, držali radionice i diskusije na fakultetima i u srednjim školama na temu diskriminacije.  

Ostavite komentar