Održan uvodni sastanak sa dobitnicima grantova

Između 51 pristigle aplikacije, odabrana su četiri projekta organizacija koje dolaze iz različitih dijelova BiH.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 

U ponedjeljak, 09.2. 2015. u prostorijama Mediacentra Sarajevo održan je uvodni sastanak sa četiri organizacije, dobitnice prvog ciklusa grantova programa “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbiprotiv diskriminacije”. 

Između 51 pristigle aplikacije, Odbor za ocjenjivanje projekata programa “Jednakost za sve – koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” odabrao je četiri projekta organizacija koje dolaze iz različitih dijelova BiH: Asocijacija demokratskih inicijativa (Sarajevo), Centar za pravnu pomoć ženama (Zenica), Helsinski parlament građana (Banja Luka) i H.O. “Horizonti” iz Tuzle.

„Ono što je nas opredijelilo da između 51 aplikacije, koliko je stiglo na ovaj poziv, odaberemo ove četiri jeste to što su svojim kvalitetom zadovoljile najviše standarde“, istakla je Ines Bamburać Alibašić, direktorica projekta i izvršna direktorica Mediacentra.

Snježana Ivandić iz Asocijacije demokratskih inicijativa istakla je kako je fokus projekta koji će implementirati osnaživanje sindikata i njihovih službi da bi bile u mogućnosti pružiti adekvatnu pomoć radnicima u zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu. “Nastojat ćemo da predstavnici sindikata i njihovih službi koje se bave pitanjima radnika čuju više o samom Zakonu o zabrani diskriminacije te postojećim mehanizmima za zaštitu radnika od diskriminacije“, rekla je Ivandić.

Pored ADI-ja, grantove su dobili Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, koji će se fokusirati na besplatnu pravnu pomoć kao i jačanje položaja žrtava diskriminacije u parničnom postupku, zatim H.O. Horizonti čiji projekat ima za cilj da doprinese prevenciji mobinga u Tuzlanskom kantonu kroz podizanje javne svijesti o postojanju i prepoznavanju mobinga kao posebnog oblika diskriminacije na radnom mjestu. Helsinški parlament građana Banja Luka radit će na projektu „Živa biblioteka“ u Banja Luci, Sanskom Mostu, Prijedoru, Jajcu i Mrkonjić Gradu. „Promociju ćemo vršiti na jedan specifičan način, razvijanjem metode žive biblioteke koja je nastala prije 20 godina u Danskoj. Koncept se zasniva na čitanju knjiga, koje su žive, odnosno ljudi su knjige. Plan je da u saradnji sa organizacijama koje rade sa marginalizovanim grupama dođemo u kontakt sa osobama koje su direktno pretrpile neki vid diskriminacije i koje su spremne o tome da otvoreno pričaju,“ kaže projektna koordinatorica Ivana Stanković.

Projekti će trajati između 7 i 12 mjeseci, a svaka od izabranih organizacija ima značajno iskustvo u zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije.

Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Ostavite komentar