Fondacija za razvoj medija i civilnog društva ”Media Centar” Sarajevo

Fondacija Mediacentra Sarajevo osnovana je 2006. godine kao spin-off Mediacentra Sarajevo. FMC je nevladina, ne-profitabilna organizacija, sa misijom da podrži razvoj otvorene i profesionalne medijske scene u BiH i regiji Balkana kroz treninge, konsultacije i ostraživanja. Fondacija MC sarađuje sa institucijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama u BiH, regiji i svijetu, poput USAID, Open Society Network, BBC, Transitions Online, Thomson Reuters Fondacija i Mrežom Jugoistočne Evrope za profesionalizaciju medija (SEENPM). Neki od najvažnijih projekata su: serija treninga na temu istraživačkog novinarstva i organizovanog kriminala (2005 – 2009), NetNovinar – Online centar za istraživačko novinarstvo (dostupno na www.media.ba), Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka (2008), Mediji i lokalna samouprava (2009 – 2011). Trenutno, Fondacija implementira sljedeće projekte – Jačanje vidljivosti Roma u javnosti; Podrška nevladinim organizacijama u borbi protiv korupcije (u saradnji sa Thomson Reuters Fondacijom) i Outreach i javno pravno obrazovanje: podrška sudstvu u BiH.  U okviru AD programa Fondacija Mediacentra Sarajevo vodi komponentu edukativne i informativne kampanje.