Predstavljen izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHO), 15.5.2015. godine, predstavio Rozi izvještaj (Pink Report) koji se odnosi na stanje ljudskih prava u BiH za 2014. godinu.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, Saša Gavrić, istakao je da nije bilo značajnijih pomaka u 2014. godini kada je riječ o javnim politikama i zakonodavstvu te njihovoj implementaciji u kontekstu prava LGBT osoba u BiH.
 
"Danas smo u Mediacentru predstavili godišnji izvještaj o stanju prava LGBT osoba u BiH za 2014. Generalno, može se reći da 2014. godina, kao i u mnogim drugim oblastima, je bila godina koja je prošla gotovo pa uzaludno imajući u vidu da se nisu desili nikakvi značajni pomaci kada govorimo o javnim politikama i zakonodavstvu te provedbi istih u kontekstu prava LGBT osoba."
 
Govereći o unaprijeđenju prava LGBT osoba, Gavrić je dodao da su nadležnim institucijama predložene mjere koje trebaju poduzeti. “Preporučeno je instituciji Ombudsmena da se izradi specijalni izvještaj o stanju prava LGBT osoba. Od Ministarstva za ljudska prava BiH zatraženo je da se izradi višegodišnja strategija za suzbijanje diskriminacije koja bi obuhvatila i proaktivne mjere kada je u pitanju diskriminacija LGBT osoba u BiH. Također, Federacija BiH mora što prije uskladiti svoj krivični zakon s međunarodnim standardima, ali i krivičnim zakonima Republike Srpske i Brčko distrikta. Tako bi se u taj zakon uvele kazne za krivična djela počinjena iz mržnje, te između ostalog na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta”.
 
 
Zastupnik u Parlamentu BiH i član Zajedničke komisije za ljudska prava Damir Arnaut iskazao je zadovoljstvo što se Bosna i Hercegovina sve više približava širim zapadnim tokovima kada je u pitanju ova problematika. “Usklađivanje našeg zakonodavstva s evropskim tokovima je nešto što se očekuje od nas. Zajednička komisija za ljudska prava Parlamenta BiH aktivno radi na tome, a uskoro ćemo imati i zasebnu sesiju o ovome pitanju. Tokom izbora su data razna obećanja i vrijeme je da se ta obećanja počnu ispunjavati.”
 
Rozi izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu dostupan je za preuzimanje na zvaničnoj stranici Sarajevskog otvorenog centra.
Ostavite komentar