istraživanje

Iako prepoznaju prisutnost diskriminacije, bh. građani i građanke imaju mnoge predrasude prema pripadnicima i pripadnicama manjinskih zajednica.