Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

U Prijedoru je održana javna tribina o govoru mržnje i zločinu počinjenom iz mržnje u organizaciji Asocijacije za demokratske inicijative iz Sarajeva i Centra za mlade „KVART“ iz Prijedora.

Goran Zorić

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje je neformalnog karaktera, čije su članice provele niz aktivnosti kako bi se unaprijedio zakonodavni okvir za sankcionisanje zločina iz mržnje i govora mržnje.

Milorad Milojević

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje najoštrije osuđuje prijetnje upućene aktivistima i aktivistkinjama Banjalučkog udruženja kvir aktivista koji su ovih dana bez prestanka izražavani na društvenim mrežama.

diskriminacija.ba

U Banjaluci je 30.septembra u organizaciji Asocijacije za demokratske inicijative ADI i uz saradnju i pomoć Udruženja ''Žene to mogu'' Banja Luka održana javna diskusija o govoru mržnje i zločinu iz mržnje. 

Milorad Milojević
Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje nastavlja lobiranje za usvajanje amandmana na Krivični zakon FBiH. Tim povodom, predstavljen je rad Koalicije u 2013. godini u Mediacentru Sarajevo.  
diskriminacija.ba

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oštro osuđuje nove slučajeve govora mržnje u javnom prostoru  i neaktivnost nadležnih institucija na njegovom adekvatnom suzbijanju i sankcionisanju.

diskriminacija.ba

Na sastanku Kluba parlamentarki Parlamenta FBiH u Sarajevu, Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje izborila novu priliku uvođenjenja krivično pravne regulacije zločina iz mržnje i govora mržnje u Krivični zakon FBiH.

Edin Omerović, foto: ibguides.law.wfu.edu

Pages