mentalno zdravlje

Nesvjesni broja djece i adolescenata koji pate od različitih vrsta problema mentalnog zdravlja, zdravstveni sistemi ne posjeduju dovoljno specijalizovanu i kvalitetnu njegu za mlade – koja je od ključnog značaja za liječenje u ranim godinama.

Informacija kao „okidač“ povećane uznemirenosti.

Medijska i društvena stigmatizacija osoba sa duševnim poremećajima.

Kod mentalnih poteškoća otežavajuća okolnost je što su, za razliku od tjelesnih zdravstvenih problema, nevidljive.