rodno odgovorno budžetiranje

U ideju koja nije dugo čekala na realizaciju nije niko vjerovao, pa ni Gordana. No, rezultati su otklonili svako zrno sumnje da ne može uspjeti.