sloboda okupljanja

Istraživanjem su identifikovani slučajevi kršenja prava na slobodu mišljenja i informisanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, te prava na slobodu kretanja.

Samo društva koja svim svojim građanima i građankama omogućuju jednaka prava na slobodno javno okupljanje mogu se smatrati uistinu demokratskim i progresivnim.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su krajem januara novi Zakon o javnom okupljanju. Prema mišljenju NGO sektora, mnoge od stavki novog zakona su 'nepotrebne i besmislene' i ne ohrabruju građane da iskazuju svoje stavove javno.

I ove godine se predviđaju snažne mere obezbeđenja Parade ponosa, a niz pretećih događaja, koncerata, izložbi, debata, svrstava Nedelja ponosa u tradicionalnu i vrednu kulturnu manifestaciju koja traje čitave kalendarske godine.

U ovom članku koji je dio dosijea o slobodi okupljanja LGBT zajednice na Balkanu, govorimo o statusu LGBT zajednice u Kosovu, zemlji koja je na posljednjem mjestu u regionu kada je riječ o njihovoj borbi za poboljšanje položaja LGBT osoba.

Marija Savić

U ovom članku koji je dio dosijea o slobodi okupljanja LGBT zajednice na Balkanu, govorimo o atmosferi u kojoj egzistira LGBT zajednica u Makedoniji, gdje su šutnja vlade i nereagovanje nadležnih organa na mnogobrojne napade trenutno najveći problem.

Natasha Boshkova, foto: Vanco Džambaski

U ovom članku koji je dio dosijea o slobodi okupljanja LGBT zajednice na Balkanu, pričamo o specifičnim problemima s kojima se suočava LGBT zajednica u BiH, uključujući i načelno inkluzivne zakone, ali i diskriminatorsku praksu.

Paulina Janusz

U ovom članku koji je dio dosijea o slobodi okupljanja LGBT zajednice na Balkanu, pričamo o specifičnim okolnostima u kojima egzistira LGBT zajednica u Crnoj Gori, i sve boljoj saradnji organizatora i nadležnih.

Milena Perović Korać

U ovom članku koji je dio dosijea o slobodi okupljanja LGBT zajednice na Balkanu, govorimo o specifičnim položaju LGBT zajednice u Hrvatskoj, uključujući činjenicu da povorke ponosa većinom zavise od dobre volje struktura vlasti.

Ana Brakus, foto: vecernji.hr

U Banjoj Luci je 4. i 5. decembra održana regionalna konferencija “Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba”. 

Milorad Milojević

Pages