UN

Prijave se predaju elektronski, a moraju uključivati vrstu kršenja, imena žrtava, datum, vrijeme i lokaciju incidenta.