Apel institucijama: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje uputila je apel institucijama Bosne i Hercegovine i zatražila hitno obraćanje pažnje na ranjive kategorije s akcentom na osobe u pokretu. Saopćenje prenosimo u cjelosti.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Imrana Kapetanović
Podijeli ovaj članak: 
Bosna i Hercegovina svakodnevno donosi mjere u cilju suzbijanja pandemije izazvane Corona virusom. Podržavamo mjere koje će doprinijeti smanjenju broja oboljelih i sačuvati živote građana i građanki u BiH, ali pri njihovom kreiranju neophodno je imati u vidu međunarodne standarde, naročito kada su u pitanju one mjere koje neproporcionalno pogađaju ranjive kategorije društva. 
 
Napominjemo, da već donesene mjere značajno pogoršavaju ionako loš položaj osoba u pokretu koje nemaju adekvatan pristup smještaju, higijeni i hrani i koje ih dalje stigmatiziraju. Potrebno je naglasiti da i prije pandemije Bosna i Hercegovina nije omogućila ostvarivanje garantovanih prava na dostojanstveni boravak osobama u pokretu koje se nalaze na njenoj teritoriji. Takav tretman je dodatno pogoršan mjerama koje potpuno ograničavaju pristup postojećim kampovima, a onima koji su u njima i izlazak iz njih. 
 
Ističemo da je hitno i od izuzetne važnosti, da zaštitimo zdravlje i sigurnost svih osoba u pokretu koje se nalaze na teritoriji BiH jer je to jedan od preduslova za zaštitu zdravlja svih građana i građanki u BiH. Neophodno je da BiH vlasti, kao i međunarodne organizacije koje rade sa ovom grupom ljudi, osiguraju humanije i adekvatnije uslove za njihov smještaj. Uz to, moraju obezbijediti dovoljno mjesta za sve osobe kojima je potreban smještaj, redovan obrok, tekuća voda, higijenske potrepštine i pristup zdravstvenim uslugama. Čineći sve to, neophodno je da se obrati pažnja i na ranjive kategorije među osobama u pokretu, kao što su žene, djeca, osobe sa invaliditetom, LGBT+ osobe, kao i svi drugi koji se zbog nekog razloga nalaze u stanju posebne ranjivosti. 
 
Progoni, nasilje i govor mržnje protiv osoba u pokretu samo može pogoršati postojeću situaciju, a neadekvatna briga o njihovom zdravlju otvoriti nova potencijalna žarišta infekcije. Stoga apelujemo na vlasti da obezbijede dostojanstven tretman svim osobama koje spadaju u ranjive kategorije, a naročito onima koji su u pokretu zbog rata, političke ili ekonomske situacije u njihovim zemljama. 
 
Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje:
 
Asocijacija za demokratske inicijative
Centar za mlade KVART
Civil Rights Defenders
Fondacija CURE
Fondacija Mediacentar Sarajevo
Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Mreža za izgradnju mira
Otaharin
Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)
Sarajevski otvoreni centar
Udruženje BH novinari
Vijeće za štampu BiH
Tuzlanski otvoreni centar 
Ostavite komentar