Arijana Ćatović: Veoma je bitno razumjeti pojam pravne podrške

„Priručnik o pružanju podrške pravnoj zaštiti u slučajevima diskriminacije“, autorica Fedre Idžaković i Arijane Ćatović, nastao je u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije".
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Projekat "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije" implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Udruženje Vaša prava BiH. Cilj ovog projekta je pružanje podrške aktivnoj ulozi organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacija antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH.
 
„Priručnik je namijenjen prvenstveno organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i zagovaranjem prava marginalizovanih grupa, kao i organizacijama koje pružaju neki vid besplatne pravne pomoći. Pored toga, priručnik će dobro doći svima koji se budu našli u situaciju da trebaju tražiti svoja prava po pitanju zaštite od diskriminacije“, objašnjava autorica Priručnika Arijana Ćatović.
 
Među ostalim važnim informacijama, ova publikacija sadrži i konkretne primjere slučajeva diskriminacije, kojima se pojašnjavaju pojmovi, definicije i zakonom predviđeni instituti zaštite prema Zakonu o zabrani diskriminacije, ali i drugim domaćim propisima. Autorica Ćatović napominje kako je veoma važno jasno definisati i razlikovati pojmove „pružanja podrške“ i „pružanja pravne pomoći“.
 
„U priručniku su napisani koraci koji slijede kada se osoba obrati nekome za pomoć, dakle šta je to što organizacija treba učiniti. U suštini, priručnik je namijenjen za pružanje pravne podrške, jer ako kažemo pravna pomoć, obično ljudi misli da je  riječ o zastupanju na sudovima. Ovaj priručnik ne govori o tome. Zastupanje na sudovima i pokretanje sudskog postupka je nešto sasvim drugo i puno je zahtjevnije, te to rade advokati, odnosno osobe koje su specijalizovane za taj posao. Pravna podrška, s druge strane, predstavlja upućivanje osobe kome da se obrati, kako ne bi lutala i išla od institucije do institucije. Kroz pravnu podršku cilj je toj osobi približiti šta tačno od koje institucije ili organizacije može dobiti kao pomoć.“
 
Većina stanovništva ne poznaje dovoljno šta sve pravna podrška podrazumijeva, te bi bilo potrebno dodatno informisati javnost o svim mogućnostima koje se pružaju kada se neko nađe u situaciji da mu je ovakav vid pomoći potreban, smatra Ćatović.
 
„Kada se ljudi nađu u stanju potrebe, onda i tragaju i traže. Idu „od vrata do vrata“ i dođu do nekih odgovora, i tada i saznaju za organizacije koje pružaju besplatnu pravnu podršku. Generalno, većinom znaju da postoje neke organizacije koje daju pravnu pomoć i vrlo često dolazi do zabune jer neko, kada je u stanju potrebe, smatra da je njegov problem najveći  i njemu je on najbitniji. Tada, često znaju doći u organizacije i pričati o svojoj priči unedogled i tražiti ono što im te organizacije, u suštini, ne mogu ponuditi. I onda odlaze razočarani. Zbog toga smatram da bi se trebalo više raditi na edukaciji ili informisanju javnosti o tome šta zaista znači pružanje pravne podrške, a šta znači pružanje pravne pomoći, odnosno zastupanje i koje organizacije pružaju takvu vrstu pomoći, a koje pružaju samo besplatnu podršku“, objašnjava Ćatović.
Ostavite komentar