Plavi telefon: Djeca najčešće zovu zbog problema nasilja

Djeca iz cijele BiH redovno pozivaju Plavi telefon, uslugu zamišljenu kao savjetodavnu liniju za pomoć djeci koja se nose sa teškim životnim situacijama i svakodnevnim problemima.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Plavi telefon pokrenut je 18. februara 2013. godine, kao jedna od usluga udruženja Nova generacija iz Banjaluke, i od tada je zazvonio više od 2.000 puta. Trenutno na ovoj liniji volontira 25 savjetnika, koji su prošli obuku za pružanje kvalitetne podrške djeci.
 
U odnosu na isti period prošle godine, broj poziva je povećan čak devet puta. U toku februara djeca su Plavi telefon (080 05 03 05) pozvala 238, a u toku marta 174 puta.
 
"Prošle godine smo u ovom periodu prosječno primili 23 poziva po mjesecu, tako da je to znatno povećanje", kaže Snežana Jondža, koordinatorica rada Plavog telefona.
 
Kada pozovu Plavi telefon djeca najviše pričaju o problemu nasilja, kako porodičnog, tako i vršnjačkog, a česti su i pozivi koji se odnose na porodične odnose, komunikaciju među članovima porodice i pitanja kako se porodične situacije mogu unaprijediti.
 
"Sljedeća najzastuplljenija tema se tiče vršnjačkih odnosa. Djeca zovu jer su se posvađala sa svojim prijateljima i žele da te situacije poprave, žele da razumiju šta se dešava u odnosima sa njihovim vršnjacima i da razumiju kako se oni i njihovi prijatelji osećaju i zašto se ponašaju na određeni način. Pored navedenih aktulne su teme seksualnih odnosa i kako se zaštiti prilikom seksualnih odnosa, kao i pitanja kada je pravo vrijeme i sa kim učiniti prvi korak, dalje gubici dragih ljudi i tugovanja, problemi u školi i traženje pomoći u strategijama učenja kao i razna druga pitanja koje su individualne prirode i specifični za pojedinačno dijete", priča Jondža.
 
 
Ponekad se djeca jave sa posebno ozbiljnim problemima, a postoje slučajevi u kojima su tražili da se izuzmu iz porodice bez obzira na to kakvi ishodi ih očekuju.
 
"Imali smo, s druge strane, i situacije kada nas djeca nazovu i pričaju o nasilju kojem su izložena, ali nisu spremna da prijave nasilje već traže podršku i pomoć kako da se nose sa tim životnim okolnostima. Savjetnicima je najteže kada čuju da su djeca izložena nasilju, ali kada ne mogu da reaguju na način da to nasilje prijave, tada sebe vraćaju na to da je djeci jako važno da imaju sa kim da pričaju i da mogu nekome da kažu šta im se dešava i kako se osećaju. Sama djeca nam govore koliko im je to značajno i često nas u takvim situacijama zovu više puta", ističe Jondža.
 
Ukoliko dijete koje pozove Plavi telefon trpi nasilje i želi ga prijaviti, savjetnici prvo saslušaju o kakvoj se situaciji radi i pokušavaju prikupiti što veći broj informacija. Nakon što djetetu bude pružena savjetodavna podrška, savjetnici predlažu anonimnu prijavu nasilja, odnosno opciju da savjetnici Plavog telefona pošalju dopis nadležnim institucijama sa sumnjom da se nad djetetom vrši nasilje.
 
"Dijete informišemo šta će se dogoditi nakon što mi pošaljemo prijavu nasilja i pokušamo da ga pripremimo na proceduru koja će uslijediti. Ukoliko dijete iskaže spremnost da se suoči sa tim situacijama tada uzimamo potrebne informacije i ispred Plavog telefona šaljemo dopis Centru za socijalni rad i nadležnoj kancelariji Centra javne bezbjednosti kako bi izašli na teren i istražili situaciju."
 
Od prošle godine, Plavi telefon je član Fondacije Child Helpline International, najveće svjetske mreže linija za djecu u svijetu, što mnogo govori o kvalitetu onoga što ovi savjetnici radi, smatra Jondža.
 
"Djeca su nam na prvom mjestu i sve svoje snage konstantno usmjeravamo u pravcu da se rad linije produži, da se usluga proširi kako bismo bili dostupniji djeci i da kvalitet unapređujemo. Najveći izazov sa kojim se suočavamo svih ovih godina jeste da informacija o postojanju Plavog telefona dođe do što većeg broja djece."
Ostavite komentar